Informacije o projektu

  • Kategorija: Energetika
  • Investitor: Transnafta AD
  • Period: avg 2018. – sep 2018.

Projektovanje i ugradnja kompenzacije reaktivne energije
u TS Ledinci

Nabavka i ugradnja uredjaja za ustedu aktivne elektricne energije

Montaža betonske trafo stanice tipa M TPb 24-631-k4

Osposobljavanje napajanja I izrada komandnog ormana elektromotora pumpi zauljene kanalizacije Terminal NS