Informacije o projektu

  • Kategorija: Projektovanje i rekonstrukcija
  • Investitor: WIG DOO
  • Period: avgust 2019.

Ugradnja i povezivanje sistema za merenje
pare srednjeg pritiska

U sklopu projekta izvršena je izrada razvodnog ormana i sistema za akviziciju i merenje protoka pare u kotlarnici

Projekat je obuhvatao ugradnju merača protoka pare srednjeg pritiska. U sklopu projekta urađeni su elektroenergetski radovi koji su obuhvatali izradu ormara za upravljanje i akviziciju podataka sa merača protoka za proizvodnju pare.